Χορηγός Ποδοσφαιρικής Ομάδας

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου Ατρόμητου Λάππα Αχαΐας με ιδιαίτερη χαρά συμβάλλει στην προσπάθεια προώθησης και ανάπτυξης της.

Read More...

Πρόσκληση μετόχων για να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση

Περί πρόσκλησης των Μετόχων της εταιρίας “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 19:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας για

Read More...

Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο Συγκολλήσεων

Ο Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας παρουσίασε στο 1ο Συνέδριο των Συγκολλήσεων την εισήγησή του: Επενδύσεις σε προηγμένες Τεχνολογίες Συγκολλήσεων βυθιζόμενου τόξου. Η εισήγηση αφορούσε την νέα επένδυση, της πλήρως αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής σύνθετων δοκών. Το συνέδριο διεξήχθηκε την 11 και 12 Οκτωβρίου 2012 στην Αθήνα. Η εισήγηση είναι αναρτημένη στα downloads της ιστοσελίδας

Read More...

Συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Η Κ. Λιαρομάτης ΑΕ έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η εταιρία μας απασχολεί φοιτητές στα πλαίσια της πρακτικής άσκησής των και το σύνολο των μηχανικών που απασχολεί είναι απόφοιτοι των δύο παραπάνω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο Δρ. Αποστολόπουλος καθηγητής του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος διδάσκει Μεταλλικές Κατασκευές,

Read More...

Εκπαίδευση του Προσωπικού

Η εταιρία μας αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στα υψηλότερα πρότυπα κατασκευής μεταλλικών κατασκευών, πρόσφατα επένδυσε ένα σημαντικό ποσό στην εκπαίδευση του προσωπικού. Τα προγράμματα της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον διεθνώς ανεγνωρισμένο οργανισμό παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην βιομηχανία, TUV Hellas το τελευταίο τρίμηνο και επικεντρώθηκαν σε δύο σημαντικά θέματα: Βασικές αρχές Ασφάλειας & Υγείας

Read More...