Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο Συγκολλήσεων

Ο Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας παρουσίασε στο 1ο Συνέδριο των Συγκολλήσεων την εισήγησή του: Επενδύσεις σε προηγμένες Τεχνολογίες Συγκολλήσεων βυθιζόμενου τόξου.

Η εισήγηση αφορούσε την νέα επένδυση, της πλήρως αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής σύνθετων δοκών. Το συνέδριο διεξήχθηκε την 11 και 12 Οκτωβρίου 2012 στην Αθήνα.

Η εισήγηση είναι αναρτημένη στα downloads της ιστοσελίδας μας.

Leave Comment