Δραστηριότητες & Εργα

energy sector
78

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

STEEL buildings
312

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

STEEL BRIDGE
11

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ

CRANE2 e1585250009531
122

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ

SPECIAL2
256

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Corporate Brochure GR
Plate Processing Station 1
Case studies
youtube gr

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας σε ιδιόκτητη έκταση 42.000 m2 εκ των οποίων 20.000 m2 είναι καλυμμένος χώρος. Στις εγκαταστάσεις βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας, οι χώροι παραγωγής, η ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα επιφανειακής προστασίας και οι υπαίθριοι χώροι αποθήκευσης και διακίνησης. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι από τις πλέον σύγχρονες και εξοπλισμένες

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία πιστεύει και επενδύει στην υψηλή τεχνολογία. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι υπερσύγχρονος και συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί και η άριστη χωροταξία του εξοπλισμού που συμβάλει τα μέγιστα στην άμεση διακίνηση των υλικών στην διάφορες φάσεις κατεργασίας και στην μείωση των νεκρών χρόνων.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρωταρχικό στόχο της εταιρείας αποτελεί η κατασκευή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τα Εθνικά - Διεθνή πρότυπα ή προδιαγραφές και κανονιστικές απαιτήσεις. Δέσμευση της εταιρείας αποτελεί η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του απασχολούμενου προσωπικού της και η προστασία του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη των πιο πάνω η εταιρεία

CMM WELDING 003

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ

Στην νέα πλήρως Αυτοματοποιημένη Γραμμή Παραγωγής Συγκολλητών Μεταλλικών Δοκών δύναται να κατασκευαστούν οποιασδήποτε γεωμετρίας δοκοί (με πρόκαμψη, κωνική, μεταβλητή, κ.α) σε ευρύτητα διαστάσεων με μεταβλητό πάχος ή ύψος.

Οι συγκολλητοί δοκοί μορφής διπλού Τ, Μεταβλητής & Κιβωτοειδούς διατομής πληρούν στο ακέραιο όλες τις ποιοτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στους σύγχρονους κανονισμούς σύμφωνα με το ΕΝ 1090-2.

Κύρια πεδία εφαρμογής: Δοκοί κιβωτοειδούς διατομής, Φορείς Γερανογέφυρας, Οδικές Γέφυρες, Πεζογέφυρες, Δοκοί δαπέδων, Δομικά Υποστυλώματα Κατασκευών.

  • Fields: Box Girders
  • Gantry Girders
  • Road Bridges
  • Pedestrian Bridges,
  • Floor joists
  • Structural columns for mixed construction.