Η εταιρία μας διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και εκτενή τεχνογνωσία ειδικεύεται στην κατασκευή γερανογεφυρών όλων των τύπων όπως:

  • Επικαθήμενες ή Αναρτώμενες ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ Μονού ή Διπλού φορέα τύπου “Προφίλ” ή “Κιβωτοειδούς Διατομής – Box”
  • Αντιεκρηκτικού Τύπου
  • Πυλώνα
  • Ημιπυλώνα
  • Περιστροφικούς γερανούς με στήριξη σε τοίχο ή Υποστύλωμα
  • Κρεμαστού τύπου
  • Ευέλικτο σύστημα ελαφρών γερανογεφυρών με ειδικό profile χαμηλής αντίστασης κύλισης.

Επιπρόσθετα παρέχουμε τις παρακάτω δυνατότητες ώστε να ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές απαιτήσεις της ανυψωτικής σας εφαρμογής:

Εξοπλισμού και Ανταλλακτικών όπως: Βαρούλκα Αλυσίδας, Συρματόσχοινου ή Ιμάντα, Παλάγκα, Κρικοπάλαγκα, Κιθάρες, Ροηφόρους Γραμμές, Καλώδια, Inverters, Οριακούς Διακόπτες, Πλαγιοφορείς, Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, Ασύρματα Χειριστήρια κλπ.

Επιθεωρήσεις για Προληπτική ή Διορθωτική Συντήρηση

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκσυγχρονισμού

Με κάθε τρόπο διασφαλίζουμε τα υψηλότερα οφέλη και αποδόσεις ακόμα και σε ειδικά περιβάλλοντα όπως: χημικές, πετροχημικές και αερίου μονάδες, διυλιστήρια, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,  επεξεργασίας λυμάτων, βαφεία και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις με υψηλές απαιτήσεις ενώ παρέχουμε άμεση διαθεσιμότητα και ασφάλεια σε οποιεσδήποτε συνθήκες και εγκαταστάσεις.

Κάθε τμήμα προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να είναι πλήρως συμβατό, ιδανικό για την εκάστοτε εργασία και πάντα αξιόπιστο ενώ πριν από την παράδοση πραγματοποιούνται διαδικασίες εξονυχιστικών δοκιμών.

Σε κάθε ολοκληρωμένη γερανογέφυρα παραδίδεται φάκελος τεχνικής τεκμηρίωσης περιλαμβάνοντας: Πιστοποιητικά Κατασκευής CE, Εξοπλισμού & Μεταλλικής Κατασκευής, Ενδεικτικό σχέδιο – Διαστασιολόγιο Γερανογέφυρας, Ηλεκτρολογικά διαγράμματα, Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας στα Αγγλικά και στα Ελληνικά με Πλήρη Κατάλογο Ανταλλακτικών.

Διάφορα έργα μας