ΠΥΛΩΝΑ – ΗΜΙΠΥΛΩΝΑ

Οι επιλογές Γερανογεφυρών τύπων Ημιπυλώνα και Πυλώνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης προσαρμοσμένες κατάλληλα σε διαφορετικά είδη κτιρίων και περιοχές.

Οι Πυλώνες εδράζονται πάνω σε εγκατεστημένες σιδηροτροχιές κύλισης επί εδάφους ενώ οι Ημιπυλώνες διαθέτουν στην μια πλευρά γερανοδοκό με σιδηροτροχιές κύλισης τοποθετημένο σε υπερυψωμένη θέση. O σχεδιασμός προκύπτει ανάλογα με τις απαιτήσεις ως προς την χρήση, την ανυψωτική ικανότητα, το άνοιγμα & το ύψος ανύψωσης. Ο φορέας δύναται να αποτελείται από μονή ή διπλή δοκό ενώ με τις κατάλληλες διαμορφώσεις στο βαρουλκοφορείο πραγματοποιείται μεγιστοποίηση της περιοχής λειτουργίας ώστε να προσφέρουν καλύτερη εφαρμογή στην παραγωγή σε πολλαπλά επίπεδα.

Γενανογέφυρα Ημιπυλώνα

Το βαρουλκοφορείο παρέχεται με ένα ή δύο βαρούλκα εκπληρώνοντας την κύρια ή βοηθητική λειτουργία ανύψωσης με προαιρετική δυνατότητα κατασκευής σε αντιεκρηκτικού τύπου. Διατίθενται επιπρόσθετα δυνατότητες προσαρμογής  πλατφόρμας ελέγχου με διάδρομο συντήρησης και βοηθητικού ανυψωτικού εξοπλισμού. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να γίνει μέσω εύκαμπτων καλωδίων σε γραμμές Ω ή μέσω τυμπανοκαλωδίου. Επίσης, μπορεί να λειτουργήσει από το έδαφος μέσω  κομβιοδόχης χειρισμού με κρεμαστό καλώδιο, η με ασύρματο χειριστήριο ή με καμπίνα χειρισμού. Επιπλέον είναι δυνατή η επιλογή περισσότερων του ενός τρόπου λειτουργίας μέσω εναλλαγής. Το σύστημα επιτρέπει τη λειτουργία του γερανού σε χειροκίνητη, ημι-αυτοματοποιημένη ή πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία.