ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ

Η Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε. κάνοντας χρήση των πιο προσφάτων τεχνολογιών και της αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής σύνθετων δοκών που έχει εγκαταστήσει, σχεδιάζει, κατασκευάζει και τοποθετεί μεταλλικές γέφυρες όπως:

  • Γέφυρες Οδοποιίας
  • Σιδηροδρομικές Γέφυρες
  • Τοξωτές Γέφυρες
  • Καλωδιωτές Γέφυρες
  • Κιβωτοειδούς Διατομής
  • Πεζογέφυρες

 

Ταξινόμηση κατά:  Κανένας
  • Κανένας
  • Ημερομηνία
  • Τίτλος
All
CHD-CHV-CHZ-PRD-PRV από 125 έως 100.000 kg
Eurobloc VT από 800 έως 80.000 kg
Eurobloc VT9-10-11-12 από 10.000 έως 250.000 kg
Eurochain VX-VR-Vario από 63 έως 10.000 kg
Eurolift BH από 500 έως 5.000 kg
Highway bridges
Inverters
PLV από 250 έως 3.000 kg
SECTORS & PROJECTS
TLV από 800 έως 3.200 kg
TVI-TEC-TIRLIFT 2-MR από 125 έως 10.000 kg
VHR-ZHV από 250 έως 50.000 kg
ΑΝΕΓΕΡΣΗ
Αντιεκρηκτικού Τύπου Βαρούλκο
Αποθήκες
Ασύρματα Χειριστήρια
Βαρούλκα Ιμάντα
Βάσεις Ολίσθησης
Βάση ελέγχου αντοχής δοκιμίων
Βιομηχανικά
γερανογέφυρες κατασκευή
Γέφυρες Οδοποιίας
Γραφεία
Δέστρες
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δίκτυα Μεταφοράς & Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Διπλού Φορέα
Δοκοί ακαμψίας
Δοκοί Συγκράτησης
Δομές Αερόψυκτων Συμπυκνωτών
Δομές Ατμολεβήτων Ανάκτησης Θερμότητας
Δομικές Μεταλλικές Κατασκευές
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Εκθεσιακοί χώροι
Εξοπλισμός & Εξαρτήματα για Επικίνδυνα Περιβάλλοντα
Εξοπλισμός & Εξαρτήματα για Επικίνδυνα Περιβάλλοντα - ΕΧ
Εξώστες & Κλιμακοστάσια Αναγνωστηρίου & Βιβλιοθήκης.
Επικαθήμενη ΓΓ
Επικαθήμενη Γερανογέφυρα
Επικαθήμενη Γερανογέφυρα
Επικαθήμενη Γερανογέφυρα – Επικαθήμενη ΓΓ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Ζώνη Ανάσχεσης
Ηλεκτρικά Βίντσια TVI-TEC-TIRLIFT 2-MR από 125 έως 10.000 kg
Ηλεκτρικός Πίνακας Ελέγχου
Ικριώματα Σωληνώσεων
κατασκευή γερανογεφυρών
Κιβωτοειδούς Διατομής
Κλιμακοστάσια Πυλώνων
Κρικοπάλαγκα PLV από 250 έως 3.000 kg
Κτίρια Λεβήτων
Κτίρια Στροβίλων
Κτίρια Συντηρήσεων Γερανών
Κτίρια Συντηρήσεων Γερανών
Κυλιόμενος Μεταλλότυπος Λυρικής Σκηνής
Λιμενικοί Προσκρουστήρες
ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Μεταλλικά Κτίρια
Μεταλλικές Κατασκευές
Μεταλλικές Στέγες
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μονού Φορέα
Οριακοί Διακόπτες
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Πεζογέφυρες
Περιστρεφόμενοι Γερανοί
Πλαγιοφορείς
ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Πολυώροφα
Πολυώροφα κτίρια
Πύλη Εισόδου
Πύλη Εισόδου
Πυλώνας
Πύργος Ελέγχου Λιμανιού
Πύργος Ελέγχου Λιμανιού
Πύργος Στήριξης Μηχανισμών Κεντρικής Σκηνής
Ροηφόρος Γραμμή
Σταθμοί Εκφόρτωσης
Σύστημα Ανάρτησης Στέγης
Σωληνόδρομοι
Τοξωτές Γέφυρες
Υπόστεγα
Φράγμα Πυλώνα ξηράς Δεξαμενής