Γέφυρα Memaliaj – Τμήμα Οδικού Άξονα Αυλώνα – Τεπελένι

Μεταλλικό κατάστρωμα για την γέφυρα Memaliaj στην Αλβανία στο τμήμα Αυλώνα – Τεπελένι. Η  νέα  αυτή γέφυρα  του  ποταμού  Αώου  (Vjosa)  στη  Νότια  Αλβανία,  με  συνολικό μήκος  123,20 m,  αποτελείται  από  ένα  σεισμικά  μονωμένο,  συνεχές κατάστρωμα  τριών ανοιγμάτων. Ο μεταλλικός  φορέας  συναρμολογήθηκε  επί  τόπου,  ανεγέρθηκε  και  τοποθετήθηκε  με γερανούς σε πέντε σπονδύλους με ελεύθερη προβολοδόμηση.

Πεδίο: Μεταλλικές Γέφυρες
Πελάτης: Αλβανικό Υπουργείο Υποδομών
Περιοχή: Memaliaj / Αλβανία
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Έτος: 2013

PHOTO GALLERY