Γέφυρα Επαρχίας Αγ. Σαράντα – Τμήμα Οδικού Άξονα SH81 Αγ. Σαράντα – Εξαμίλι Αγ. Σαράντα

Μεταλλικό κατάστρωμα για την επαρχιακή γέφυρα των Αγ. Σαράντα στην Αλβανία στον οδικό άξονα SH81 τμήμα Αγ. Σαράντα – Εξαμίλι Αγ. Σαράντα. Η  νέα  αυτή σύμμικτη γέφυρα  του  ποταμού  Lumi I Bistrices  στη  Νότια  Αλβανία,  έχει  συνολικό μήκος  24m και πλάτος  12m.

Πεδίο: Μεταλλικές Γέφυρες
Πελάτης: Αλβανικό Υπουργείο Υποδομών
Περιοχή: Επαρχία Αγ. Σαράντα / Αλβανία
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Έτος: 2011

PHOTO GALLERY