Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής στην Νότια Ρόδο

Μεταλλικές κατασκευές Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής καθαρής ισχύος 115MW στην τοποθεσία Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στενή, Νότιας Ρόδου. Ο βασικός εξοπλισμός της μονάδας περιλαμβάνει επτά (7) μηχανές Wartsila 18V46, επτά (7) γεννήτριες ΑΒΒ 21.3MVA και 7 κύριου μετασχηματιστές ανύψωσης. Το κύριο καύσιμο είναι βαρύ πετρέλαιο χαμηλού θείου ενώ το δευτερεύον καύσιμο είναι πετρέλαιο ντίζελ.

Πελάτης: Δ.Ε.Η
Περιοχή: Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στενή / Νότια Ρόδος
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Έτος: 2018

PHOTO GALLERY