ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κατασκευή εγκαταστάσεων περιλαμβάνοντας χώρους ψυκτικών θαλάμων βαθιάς κατάψυξης, αποθηκών ξηρού φορτίου και γραφείων. Επισκευή όψεων προϋπάρχουσας εγκατάστασης.

Πελάτης: Ομίλου Τροφίμων Παπαγεωργίου
Περιοχή: Οβριά / Πάτρα
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Έτος: 2013

PHOTO GALLERY