Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου με Φυσικό Αέριο, Συρία – Deir Ali II

Μεταλλικές κατασκευές εργοστασίου παραγωγής συνδυασμένου κύκλου ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 279MW. Λειτουργία με φυσικό αέριο και απόσταγμα πετρελαίου ως δευτερεύον καύσιμο.

Πελάτης: Κ/Ξ ΜΕΤΚΑ – ANSALDO energia
Περιοχή: Deir Ali / Συρία
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Έτος: 2009

 

PHOTO GALLERY