Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανοιχτού / Συνδυασμένου Κύκλου, Ζάρκα Ιορδανίας

Μεταλλικές κατασκευές εργοστασίου παραγωγής συνδυασμένου κύκλου ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 143 MW. Πραγματοποιήθηκε επέκταση στις υπό λειτουργία εγκαταστάσεις ανοικτού κύκλου ηλεκτροπαραγωγής, προσθέτοντας έναν σταθμό συνδυασμένου κύκλου τεχνολογίας Alstom.

Πεδίο: Ενεργειακός Τομέας
Πελάτης: Samra Elecric Power Co.
Περιοχή: Al-Hasimiyah / Ιορδανία
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Έτος: 2012

PHOTO GALLERY