Ημερίδα με Θέμα: Τοξωτή Γέφυρα Τσακώνας

Στις 22 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Ημερίδα με θέμα: «ΤΟΞΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΣΑΚΩΝΑΣ», παρέχοντας πληθώρα τεχνικών πληροφοριών και αναπτύσσοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάστηκαν καθόλη την διάρκεια καθώς επίσης τις διεθνείς βραβεύσεις & πρωτιές.

Στους κύριους ομιλητές συγκαταλέγονταν και ο Ιωάννης Λιαρομάτης, Μηχ/γος Μηχ/κος & Μηχ/κος Συγκολλήσεων, παρουσιάζοντας το θέμα: Διαδικασίες Συγκολλήσεων & Ποιοτικός Έλεγχος.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://patrastimes.gr/gefyra_tsakonas

Φωτογραφικό Υλικό