Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής Κορίνθου – Korinthos Power S.A

Μεταλλικές κατασκευές εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 437 MW.

Πεδίο: Ενεργειακός Τομέας
Πελάτης: Korinthos Power S.A
Περιοχή: Κόρινθος / Ελλάδα
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Έτος: 2011

PHOTO GALLERY