ΕΛΑΣΤΡΟΝ 16, 12.5T x 30.79m

Οι βασικές δραστηριότητες αφορούν την επεξεργασία και εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων και μεταλλικών υλικών δόμησης. Η Εταιρία εισάγει, επεξεργάζεται, παράγει και εμπορεύεται προϊόντα χάλυβα και θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης.

Επικαθήμενη Γερανογέφυρα Διπλού Φορέα 16 T x 30.79 m με ανυψωτικό εξοπλισμό Verlinde.
Επικαθήμενη Γερανογέφυρα Μονού Φορέα 12.5 T x 30.79 m με ανυψωτικό εξοπλισμό Verlinde και μαγνήτη ABUS.

Πελάτης: Eλαστρον
Περιοχή: Ασπρόπυργος / Δυτική Αττική
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Έτος: 2022

PHOTO GALLERY