ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κατασκευή Οινοποιείου Κ. Αντωνόπουλος αποτελούμενο από συγκροτήματα μεταλλικών κτιρίων περιλαμβάνοντας χώρους παραγωγής – δεξαμενών – εμφιαλωτηρίου – αποθηκών κ.λ.π.

Πελάτης: Οινοποιείο Κ. Αντωνόπουλος
Περιοχή: Βασιλικό / Αχαΐας
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Έτος: 2015

PHOTO GALLERY