ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ

Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων περιλαμβάνοντας χώρους Η/Μ, Αποθήκη πυροσβεστικού υλικού, Γραφεία προσωπικού πίστας, περιοχή στάθμευσης δύο πυροσβεστικών οχημάτων.

Πελάτης: Ελληνικό Δημόσιο
Περιοχή: Βουτάκος Αγκαιριάς  / Πάρος
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Έτος: 2016

PHOTO GALLERY