ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η εταιρεία είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή λύση για την μεταφορά των κατασκευών τους Διαθέτουμε σημαντική τεχνογνωσία και κατάλληλο εξοπλισμό για την υλοποίηση εξειδικευμένης συσκευασίας (Seaworthy, Long Storage Packing). Αναλαμβάνουμε μεταφορές όπως:

 • Θαλάσσιες Bulk Cargo
 • Συνδυαστικές (Μultimodal, Συνδυασμός Οδικών)
 • Οδικές (Εσωτερικό και εξωτερικό)
 • Θαλάσσιες με Container (Dry Van, Open Top, Flat Rack)
 • Θαλάσσιες με μίσθωση Πλοίου

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται σε απόσταση μόλις 15 χλμ από το λιμένα Πατρών ο οποίος συνδέει την Ελλάδα με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Επιπρόσθετα διαθέτουμε ιδιόκτητους μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους για την προσωρινή αποθήκευση των κατασκευών καλύπτοντας οποιαδήποτε απαίτηση πελατών.

Η μεταφορά μεταλλικών κατασκευών, όπως δοκοί, κολώνες ή ολόκληρα κτίρια με χαλύβδινο πλαίσιο, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, υλικοτεχνική υποστήριξη και χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού. Ακολουθεί μια επισκόπηση της διαδικασίας:

 1. Σχεδιασμός μεταφοράς: Πριν μετακινήσετε οποιεσδήποτε μεταλλικές κατασκευές, είναι απαραίτητος ο ενδελεχής σχεδιασμός. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό της διαδρομής, την εξασφάλιση αδειών, την αξιολόγηση των περιορισμών βάρους και μεγέθους και την εξέταση παραγόντων όπως οι γέφυρες, οι σήραγγες και οι συνθήκες του δρόμου.
 2. Άδειες και Κανονισμοί: Λάβετε τις απαραίτητες άδειες και συμμορφωθείτε με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς μεταφορών. Τα υπερμεγέθη φορτία ενδέχεται να απαιτούν ειδικές άδειες και συνοδούς σε ορισμένες περιπτώσεις.
 3. Φόρτωση: Οι χαλύβδινες κατασκευές φορτώνονται σε εξειδικευμένα ρυμουλκούμενα, όπως φορτηγά επίπεδης επιφάνειας ή ρυμουλκούμενα lowboy, ανάλογα με το μέγεθος και το βάρος τους. Η σωστή στερέωση και στήριξη είναι απαραίτητα για την αποφυγή μετατόπισης κατά τη μεταφορά.
 4. Οχήματα συνοδοί: Για εξαιρετικά μεγάλα ή βαριά φορτία, μπορεί να χρειαστείτε πιλοτικά οχήματα ή συνοδούς για να σας βοηθήσουν να καθοδηγήσετε και να διασφαλίσετε την ασφάλεια της μεταφοράς. Επικοινωνούν με τον οδηγό και βοηθούν στην πλοήγηση σε δύσκολο έδαφος.
 5. Μεταφορά: Οι μεταλλικές κατασκευές μεταφέρονται στον προορισμό τους, με τον οδηγό να ακολουθεί την προκαθορισμένη διαδρομή τηρώντας όλους τους κανονισμούς ασφαλείας. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τις ώρες που δεν είναι αιχμής για να ελαχιστοποιηθεί η αναστάτωση.
 6. Εκφόρτωση: Κατά την άφιξη, οι μεταλλικές κατασκευές εκφορτώνονται προσεκτικά. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται συνήθως γερανοί ή περονοφόρα ανυψωτικά. Και πάλι, πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων.
 7. Προετοιμασία τοποθεσίας: Βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία προορισμού είναι έτοιμη να υποδεχθεί τις μεταλλικές κατασκευές. Αυτό περιλαμβάνει την ύπαρξη μιας βάσης, εάν είναι απαραίτητο, και σαφείς διαδρομές για τη μετακίνηση των εξαρτημάτων στις τελικές τους θέσεις.
 8. Συναρμολόγηση: Ανάλογα με το έργο, οι μεταλλικές κατασκευές μπορεί να χρειαστεί να συναρμολογηθούν επιτόπου. Αυτό απαιτεί συχνά ειδικευμένους εργάτες οικοδομών, μηχανήματα ξυλαρίσματος και εξειδικευμένο εξοπλισμό όπως μηχανές συγκόλλησης.
 9. Μέτρα Ασφάλειας: Η ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας σε όλη τη διαδικασία μεταφοράς. Αυτό περιλαμβάνει την ασφάλιση του φορτίου, τη χρήση προειδοποιητικών πινακίδων και την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία των εργαζομένων και του κοινού.
 10. Περιβαλλοντικά ζητήματα: Να προσέχετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Διαρροές ή διαρροές λαδιού ή άλλων επικίνδυνων υλικών από τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να αποτρέπονται και να αντιμετωπίζονται σωστά.
 11. Επικοινωνία: Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών είναι ζωτικής σημασίας για τον συντονισμό της μεταφοράς και τη διασφάλιση της ασφάλειας μέχρι την ολοκλήρωση της.

Η μεταφορά μεταλλικών κατασκευών είναι μια σύνθετη εργασία που απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας. Είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με επαγγελματίες που ειδικεύονται στις μεταφορές βαρέων εμπορευμάτων και μεταλλικών κατασκευών για να διασφαλίσετε την ομαλή και ασφαλή λειτουργία.