ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

design

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις μελετώντας και σχεδιάζοντας σε εξελιγμένα συστήματα λογισμικών τα οποία επιτρέπουν μοντελοποίηση μέσω τρισδιάστατου σχεδιασμού επιτυγχάνοντας οικονομοτεχνικά την αρτιότερη δομή της κατασκευής και εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της κατασκευής και ανέγερσης. H εταιρεία ενσωματώνει τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες όπως:

  • 4D – 5D ΒΙΜ (Βuilding Information Modelling)
  • IFC (Industry Foundation Classes)
  • ABSI (AVEVA Bocad Steel Interfacce)