ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η μελέτη και ο σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών είναι ένας σημαντικός και εξειδικευμένος τομέας της μηχανικής και της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Αυτός ο τομέας καλύπτει τον σχεδιασμό και την κατασκευή δομικών στοιχείων και κατασκευών που χρησιμοποιούν μεταλλικά υλικά, όπως χάλυβας. Οι μεταλλικές κατασκευές μπορούν να περιλαμβάνουν κτίρια, γέφυρες, πύργους, αποθήκες, κατασκευές στην πετρελαϊκή βιομηχανία, και πολλά άλλα.

Ο σχεδιασμός και η μελέτη μεταλλικών κατασκευών απαιτούν την εφαρμογή βασικών αρχών της μηχανικής, όπως η αντοχή των υλικών, η στατική και δυναμική ανάλυση, καθώς και η γνώση των τεχνικών και προδιαγραφών που διέπουν τις μεταλλικές κατασκευές. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες, όπως οι κλιματολογικές συνθήκες, οι γεωλογικές συνθήκες, οι κατανομές φορτίου και τοπογραφικά χαρακτηριστικά.

Κάποια βήματα που ακολουθούνται κατά τη μελέτη και το σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών περιλαμβάνουν:

  1. Ορισμός των απαιτήσεων και των στόχων του έργου.
  2. Ανάλυση των φορτίων και των συνθηκών που επηρεάζουν την κατασκευή.
  3. Επιλογή των κατάλληλων μεταλλικών υλικών.
  4. Στατική και δυναμική ανάλυση των δομικών στοιχείων.
  5. Σχεδιασμός των συνδέσεων και των λεπτομερειών της κατασκευής.
  6. Υπολογισμός των αντοχών και των ασφαλειών.
  7. Δημιουργία των τεχνικών σχεδίων και των προδιαγραφών.

Η εταιρία μας προσφέρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις μελετώντας και σχεδιάζοντας σε εξελιγμένα συστήματα λογισμικών τα οποία επιτρέπουν μοντελοποίηση μέσω τρισδιάστατου σχεδιασμού επιτυγχάνοντας οικονομοτεχνικά την αρτιότερη δομή της κατασκευής. Ενσωματώνουμε τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες όπως:

  • 4D – 5D ΒΙΜ (Βuilding Information Modelling)
  • IFC (Industry Foundation Classes)
  • ABSI (AVEVA Bocad Steel Interface)