ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

careers2

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η εταιρία υιοθετεί την αρχή της μη διάκρισης και της αναγνώρισης του δικαιώματος πρόσβασης κάθε ανθρώπου στην εργασία προσδοκώντας ότι θα αναδείξουν το ταλέντο τους και θα έχουν προοπτικές βελτίωσης.

Ζητάμε εργαζόμενους, οι οποίοι:

 • Είναι ικανοί να προσαρμόζονται σε ένα εναλλασσόμενο και δυναμικό περιβάλλον,
 • Υποκινούν τον εαυτό τους και τους άλλους,
 • Έχουν ενθουσιασμό για την εργασία τους,
 • Είναι δημιουργικοί και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες,
 • Δείχνουν σεβασμό και επικεντρώνονται στις ανάγκες των πελατών μας,
 • Είναι ικανοί να ενισχύουν το ομαδικό κλίμα,
 • Έχουν διαχειριστικές ικανότητες έργων, χρόνου κτλ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Για τους μεν άνδρες εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία,

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα καθήκοντα οργανωμένης βιομηχανικής παραγωγής.

Στόχο της εταιρείας αποτελεί η προσέλκυση ικανών ατόμων που αποδέχονται το όραμα, την κουλτούρα, τους στόχους και τις αξίες της εταιρείας.

Παρακάτω θα δείτε τις ανοιχτές θέσεις εργασίας της εταιρίας. Αναζητούμε εργαζόμενους για πλήρη απασχόληση αλλά και φοιτητές ΑΕΙ / ΑΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση.

Παρέχουμε ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και εργασία σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η εταιρεία αναζητά κατάλληλο υποψήφιο για την στελέχωση του Γραφείου στην περιοχή Ηράκλειο Αττικής.

REF: SAL 0722

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη δομημένων πωλήσεων & εταιρικού πελατολογίου.
 • Διαχείριση σχέσεων και εμπορικών συμφωνιών.
 • Έρευνα, ανάλυση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των τάσεων της αγοράς – Χαρτογράφηση πωλήσεων.
 • Δημιουργία πλάνου επισκέψεων σε υπάρχοντες και νέους πελάτες με τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
 • Έρευνα και αξιολόγηση ανταγωνισμού.
 • Αναφέρεται απ’ ευθείας στον Γεν. Διευθυντή.
 • Αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διεκπεραιώσεις για τον συντονισμό και διαχείριση των έργων.
 • Παρακολουθεί τις απαιτήσεις των έργων μέχρι την παράδοσή τους.
 • Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σχεδιασμού των έργων και με τους Υπεύθυνους των Προμηθειών, Marketing, Ποιοτικού Ελέγχου και Λογιστηρίου.
 • Διαμορφώνει και τηρεί αρχεία.
 • Κατάθεση προτάσεων & βελτιωτικών ενεργειών.

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχολών Μηχανολόγου.
 • Ηλικίας έως 45 ετών.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών, Γερμανικών & Η/Υ.
 • Κατανόηση Μηχανολογικών Σχεδίων.
 • Απαραίτητη εμπειρία στον κλάδο και στις πωλήσεις, κατά προτίμηση στις B2B
 • Επιθυμητή η γνώση λογισμικών ERP, CRM.
 • Οργανωτικές και διαπραγματευτικές δυνατότητες.
 • Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου.
 • Δίπλωμα οδήγησης – Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Προσανατολισμός με υπευθυνότητα και συνέπεια στους στόχους και στο αποτέλεσμα
 • Ομαδικό πνεύμα, οργάνωση, ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Εταιρικές Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών (bonus) αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό τηλέφωνο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 29/03/24.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

REF: CNC 0722

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Αναλαμβάνει τον χειρισμό CNC μηχανημάτων παραγωγής,
 • Συνεργάζεται με τον σχεδιασμό παραλαμβάνοντας σχέδια κοπής, διαμόρφωσης και επεξεργασίας,
 • Προσδιορίζει και προγραμματίζει την συντήρηση των χειριζόμενων μηχανημάτων,
 • Συνεργάζεται με τον Ποιοτικό έλεγχο,
 • Διαμορφώνει, τηρεί αρχεία εργασιών και ενημερώνει το φασεολόγιο,
 • Συμμετέχει στον προσδιορισμό των ημερομηνιών παράδοσης βάσει χρονοδιαγράμματος,
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό εργασιών με τα παρελκόμενα υλικά για κάθε φάση του έργου,
 • Συνεργάζεται με εσωτερικά τμήματα για την ολοκλήρωση, εφαρμογή και λειτουργία των έργων.

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης Σχολής (Τ.Ε.Ι) Μηχανολόγων Μηχανικών,
 • Υποχρεωτικά εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία,
 • Επιθυμητή 0-1 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,
 • Γνώση Autocad ή άλλων σχεδιαστικών εφαρμογών,
 • Καλή γνώση Αγγλικών,
 • Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 29/03/24.

ΒΟΗΘΟΙ ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ & ΒΑΦΕΙΣ

REF: PRO 0822

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Αναλαμβάνει τον χειρισμό συμβατικών εργαλείων και εξοπλισμού,
 • Συνεργάζεται με τους Μηχανικούς Παραγωγής παραλαμβάνοντας σχέδια κοπής, διαμόρφωσης και επεξεργασίας,
 • Προσδιορίζει και προγραμματίζει την συντήρηση του χειριζόμενου εξοπλισμού,
 • Συνεργάζεται με τον Ποιοτικό έλεγχο,
 • Διαμορφώνει, τηρεί αρχεία εργασιών και ενημερώνει το φασεολόγιο.

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Λυκείου η Τεχνικής Σχολής,
 • Υποχρεωτικά εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία,
 • Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 29/03/24.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

REF: PRO 1223

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Συνεργάζεται με εργαζόμενους της παραγωγής διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή και την βέλτιστη λειτουργία των παραγωγικών εξοπλισμών και ηλεκτρολογικών μερών του εργοστασίου.
 • Αναλαμβάνει την επίλυση τυχόν βλαβών κάνοντας ορθή διαχείριση χρόνου και οικονομικής αξίας.
 • Προσδιορίζει με χρονοδιαγράμματα τις τακτικές προληπτικές συντηρήσεις.
 • Συμμετέχει στην ανάλυση συστημάτων και στο σχεδιασμό εργασιών σε αναβαθμίσεις εξοπλισμού και παραγωγικών διαδικασιών.
 • Διαμορφώνει και τηρεί αρχεία.

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Μέσης ή με συναφή ειδικότητα Τεχνικής Σχολής.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ετής σε αντίστοιχη θέση με εμπειρία σε συντήρηση και επισκευή Η/Μ εξοπλισμού βιομηχανικής παραγωγής.
 • Άνδρες με εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία.
 • Γνώση ηλεκτρολογικών αυτοματισμών παραγωγικών μηχανών.
 • Γνώση Ηλεκτρολογικού Σχεδίου, Αναλωσίμων, Εξαρτημάτων και Εξοπλισμού.
 • Γνώση Αγγλικών & Τεχνικής Ορολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 29/03/24.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στη διεύθυνση email: cv@liaromatis.gr ή στον αριθμό fax: 2610 647494.

Όλες οι πληροφορίες σας θα παραμείνουν αποκλειστικά εμπιστευτικές.

Πρότυπα Αρχεία Βιογραφικού