ΠΡΟΦΙΛ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

LIAROMATIS - εγκαταστάσεις σήμερα

Η εταιρεία έχει εδραιωθεί και φημίζεται για την αξιοπιστία, υψηλή ποιότητα, ευελιξία και αξεπέραστη τεχνολογία που χρησιμοποιεί στο χώρο της μελέτης και κατασκευής μεταλλικών κατασκευών για ενεργειακά έργα, κτίρια, γέφυρες, γερανογέφυρες και ειδικές μεταλλικές κατασκευές.

ΙΣΤΟΡΙΑ

lappa old facilities BW

Ίδρυση της εταιρείας

Ίδρυση της εταιρίας Κωνσταντίνος Λιαρομάτης με έδρα την περιοχή Λάππα Αχαΐας.

1974

Αλλαγή Νομικής Μορφής

Η Κωνσταντίνος Λιαρομάτης αλλάζει την νομική της μορφή και μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρία με διακριτικό τίτλο Βιομηχανικές Μεταλλικές Κατασκευές – Λιαρομάτης Κωνσταντίνος Α.Ε. Ο ίδιος είναι μέχρι σήμερα Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

1995

2. Facilities outside 1999

Μεταφορά σε Νέες Ιδιόκτητες Εγκαταστάσεις

Η εταιρία μεταφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Βιομηχανική Περιοχή των Πατρών.

1999

Επέκταση Δραστηριοτήτων με Γραφείο στην Αθήνα

Η εταιρία επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Αθήνα ιδρύοντας και στελεχώνοντας υποκατάστημα.

2001

4. Facilities outside 2009

Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Επενδύσεις σε Υπερσύγχρονο Μηχανολογικό Εξοπλισμό

Το διάστημα αυτό συντελούνται σημαντικές επενδύσεις τόσο σε κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και σε μηχανολογικό εξοπλισμό καθιστώντας την εταιρεία ανταγωνιστική πλέον σε διεθνές περιβάλλον.

2005-Today

Η εταιρία στο πέρασμα του χρόνου καθιερώθηκε ως ηγέτης της ελληνικής αγοράς στον σχεδιασμό και κατασκευή ποιοτικών μεταλλικών κατασκευών. Τα τελευταία χρόνια μεγάλο ποσοστό της παραγωγής της εξάγεται διεθνώς σε διάφορες χώρες.

Για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, τα οποία θα καλύπτουν στο ακέραιο όλες τις απαιτήσεις των πελατών της, η εταιρεία επενδύει και ενσωματώνει τις πιο προηγμένες τεχνολογίες σχεδιασμού και παραγωγικών διαδικασιών σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία της.

Σημαντικό κεφάλαιο για την εταιρεία αποτελεί το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο ενσωματώνει την εμπειρία που έχει αποκτήσει η εταιρεία και αποτελεί τον βασικό μοχλό επιτυχίας και ανάπτυξης της εταιρείας.

Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει φέρεις εις πέρας με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα έργα πολύ υψηλών απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών.

Η εταιρεία είναι περήφανη για την εμπιστοσύνη που της δείχνουν οι πελάτες το οποίο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι πελάτες της συνεχίζουν να την επιλέγουν στα μελλοντικά τους έργα αλλά και στις έρευνες ικανοποίησης πελατών που πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε κοινωνικά υπόλογοι σε όλους τους μετόχους της εταιρίας μας. Με την έννοια των μετόχων, συμπεριλαμβάνουμε τους υπαλλήλους, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές, τους υπεργολάβους, καθώς και την ευρύτερη κοινότητα και το περιβάλλον στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Κώδικας Ηθικών αρχών

  • Επιδιώκουμε να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι με τους πελάτες, τους μετόχους, τους συνεργάτες, τους υπεργολάβους, τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές, τις κρατικές υπηρεσίες και το κοινό
  • Παραδίνουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχουμε συνάψει
  • Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε
  • Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες και τους προμηθευτές για την αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
  • Ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους να συμμορφώνονται με τις αρχές του παρόντος Κώδικα
  • Επιδεικνύουμε σεβασμό στις εμπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες των έργων μας