Εξοπλισμός & Εξαρτήματα για Επικίνδυνα Περιβάλλοντα – ΕΧ

verlinde EX product range
Verlinde_technology

Εξοπλισμός & Εξαρτήματα για Επικίνδυνα Περιβάλλοντα – ΕΧ

Η VERLINDE έχει σχεδιάσει μια σειρά ανυψωτικών βαρούλκων με ανθεκτικότητα σε σπινθήρες και εκρήξεις. Διαθέτοντας γνώση των απαιτήσεων των πελατών για χρήση σε διάφορους τομείς όπως: Βιομηχανία Τροφίμων, Χημικά, Καύσιμα, Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου και οποιοδήποτε επικίνδυνο περιβάλλον πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί η ασφάλεια στην παραγωγή.

Η συγκεκριμένη γκάμα ανυψωτικών μονάδων κατασκευάζεται πλέον ώστε να συμμορφώνεται με τη νέα ATEX 100a (οδηγία 94/09 / ΕΚ) και το πρότυπο ΕΚ (σήμανση ΕΚ, τεκμηρίωση ΕΚ, πιστοποιητικό επιθεώρησης ΕΚ, έγκριση συμμόρφωσης ΕΚ). Για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας ATEX 100, ο εξοπλισμός κατατάσσεται σε 5 κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου έκρηξης στην περιοχή εργασίας.