ΑΝΕΓΕΡΣΗ

ipiresies anegersi 2

ΑΝΕΓΕΡΣΗ

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις ανέγερσης. Οι ομάδες ανεγέρσεων εφαρμόζουν ένα γραπτό σχέδιο ασφαλείας και ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα χρήσης κοχλιών σύνδεσης. Οι χειριστές των γερανών είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ή διαθέτουν ισοδύναμη εκπαίδευση και εμπειρία.