ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ολοκληρωμένες λύσεις σε ολόκληρο τον κόσμο σχεδιάζονται και κατασκευάζονται καλύπτοντας τις ανάγκες: Ενεργειακού Τομέα, Μεταλλικών Κτιρίων, Μεταλλικών Γεφυρών, Γερανογεφυρών και Ειδικών Μεταλλικών Κατασκευών.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία πιστεύει και επενδύει στην υψηλή τεχνολογία. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι υπερσύγχρονος και συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας. Όλες οι διεργασίες ελέγχονται από το εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης παραγωγής.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Η εταιρεία διαθέτει πολυετή τεχνογνωσία σε απαιτητικά έργα με αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές προσφέροντας την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να ολοκληρωθεί με ακρίβεια και ταχύτητα οποιαδήποτε μεταλλική κατασκευή της ανατεθεί.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Οι παραγωγικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα στις υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 42.000m2 με καλυπτόμενη επιφάνεια 20.000m2. Διαθέτουμε εξειδικευμένα διεθνή λογισμικά για την αποτελεσματική και ταχύτατη διαχείριση, προϊόντων & υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Παρέχουμε σύγχρονες και ολοκληρωμένες παραγωγικές διαδικασίες όπως: Διαχείριση Έργου, Μελέτη & Σχεδιασμός, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Παραγωγή, Ποιοτικός Έλεγχος, Επιφανειακή Προστασία, Μεταφορά & Ανέγερση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας τεκμηριώνεται και πιστοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001: 2008 και EN 3834, καθώς επίσης ολοκληρώνεται από τα συστήματα διαχείρισης για την προστασία του περιβάλλοντος (ISO 14001) και την υγεία και ασφάλεια σύμφωνα με το BS OHSAS 18001.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • 1
 • Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας σε ιδιόκτητη έκταση 42.000 m2 εκ των οποίων 20.000 m2 είναι καλυμμένος χώρος. Στις εγκαταστάσεις βρίσκονται τα γραφεία της
  Περισσότερα
 • Η εταιρεία πιστεύει και επενδύει στην υψηλή τεχνολογία. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι υπερσύγχρονος και συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.
  Περισσότερα
 • Πρωταρχικό στόχο της εταιρείας αποτελεί η κατασκευή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τα Εθνικά - Διεθνή πρότυπα ή προδιαγραφές και κανονιστικές απαιτήσεις. Δέσμευση της
  Περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Αναγνωρίζουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα εδραίωσης και ανάπτυξης, γι’ αυτό και συνεργαζόμαστε με καταρτισμένους και έμπειρους μηχανικούς, μηχανολόγους, τεχνικό προσωπικό, οικονομολόγους, και ανώτατα στελέχη τα οποία μοιράζονται το όραμα της εταιρίας. Οι εργαζόμενοι της εταιρίας χαρακτηρίζονται από:

 • Δυναμισμό,
 • Προσήλωση στους στόχους,
 • Πάθος για την εργασία τους.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΟΚΟΙ

Δύναται να κατασκευαστούν οποιασδήποτε γεωμετρίας σύνθετοι δοκοί (με πρόκαμψη, κωνική, μεταβλητή, κ.α) ως ενιαία τμήματα, όπου κατασκευάζεται ανεξάρτητα το άνω – κάτω πέλμα και ο κορμός ως ενιαία τμήματα στο επιθυμητό μήκος. Κατόπιν πραγματοποιείται το μοντάρισμα και οι κατά μήκος συγκολλήσεις όπου προκύπτει η δοκός στο επιθυμητό μήκος.

 • Αυτόματη παραγωγή & συγκόλληση δοκών με την μέθοδο βυθιζόμενου τόξου
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης συγκόλλησης δύο πλευρών για την αποφυγή στρεβλώσεων
 • Δυνατότητα εγκάρσιας & διαμήκους συγκόλλησης
 • Οδήγηση της συγκόλλησης μέσω σενσόρων.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαθέτοντας εμπειρία αρκετών δεκαετιών έχουμε σχεδιάσει και κατασκευάσει πληθώρα απαιτητικών έργων σε πολύ υψηλούς ρυθμούς παραγωγής και με ασυναγώνιστη ποιότητα. Η εταιρεία λόγω του υπερσύγχρονου εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και της υψηλής τεχνογνωσίας μπορεί και παράγει εξαρτήματα μεγάλων διαστάσεων, μεγάλου βάρους και υψηλής πολυπλοκότητας.

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

 • TERNA
 • METKA
 • Clients Title
 • INTRAKAT
 • Clients Title
 • Clients Title
 • Clients Title
 • Clients Title
 • Clients Title
 • Clients Title
 • Clients Title
 • Clients Title
 • Clients Title
 • Clients Title
 • Clients Title
 • Clients Title