ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΑΞΙΕΣ-ΟΡΑΜΑ

balls gr

ΟΡΑΜΑ

Η εταιρεία να αποτελεί την κορυφαία επιλογή για την κατασκευή μεταλλικών κατασκευών και ταυτόχρονα το απόλυτο μέτρο σύγκρισης στους τομείς ποιότητας, αξιοπιστίας και νέων τεχνολογιών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η κατασκευή μεταλλικών κατασκευών άριστης ποιότητας και προστιθέμενης αξίας υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των πελατών. Η συνειδητή αφοσίωση όλων των εργαζόμενων της εταιρείας στον σκοπό αυτό, διαρκώς  διασφαλίζοντας εξαιρετική ποιότητα, συνεχή ανάπτυξη και ευκαιρίες για αμοιβαίες επωφελείς συνεργασίες.

AΞΙΕΣ

Πρωτοπορία: Αναπτύσσουμε πρωτοποριακές λύσεις ενώ διαρκώς βελτιώνουμε τα υπάρχοντα συστήματα και διαδικασίες.

Συνεργασία: Εργαζόμαστε με ομαδικότητα σε όλα τα επίπεδα και αξιοποιούμε κάθε πληροφορία ή ιδέα.

Ικανοποίηση: Σημαντικότερη αξία παραμένει η ικανοποίηση των πελατών ενώ είμαστε πάντα πρόθυμοι να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους και να ενεργήσουμε με προνοητικότητα.

Δέσμευση:  Αναλαμβάνουμε στόχους και δεσμευόμαστε για την επίτευξή τους.

Διαφάνεια:  Καλλιεργούμε ένα ηθικό περιβάλλον όπου διαχειριζόμαστε τις εσωτερικές και εξωτερικές συναλλαγές με τη μέγιστη διαφάνεια.

Πρόβλεψη: Προβλέπουμε και επηρεάζουμε καταστάσεις με το να αντιλαμβανόμαστε τις ευκαιρίες και να διατυπώνουμε προτάσεις στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων.