Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – Μονάδα V μικτής ισχύος 660 MW

Μεταλλικές κατασκευές Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, με καύσιμο εγχώριο κονιοποιημένο λιγνίτη και υψηλό βαθμό απόδοσης διαθέτοντας δυνατότητα παραγωγής μικτής ηλεκτρικής ισχύος 660 MW el και παροχής θερμικής ισχύος 140 MW th για τηλεθέρμανση.

Πελάτης: Δ.Ε.Η

Περιοχή: Θέση Εξαντλημένου Ορυχείου Koμάνου / Πτολεμαΐδα

Κατάσταση: Υπό Κατασκευή

Έτος: 2016