ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 770 MW

Μεταλλικές κατασκευές για τον νέο υπερσύγχρονο & ισχυρότερο στον κόσμο Αεριοστροβιλικό Σταθμό ηλεκτροπαραγωγής 877 MW συνδυασμένου κύκλου σε διαμόρφωση 1×1 με καύσιμο το φυσικό αέριο στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. Η έναρξη  λειτουργίας της μονάδας προγραμματίζεται για τις αρχές του 2024 ενώ το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα 375 εκατ. Ευρώ.

Η νέα μονάδα και ο υποσταθμός θα αναπτυχθούν σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 101.5 στρέμματα εκ των οποίων 45.4 στρέμματα  θα καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής (στεγασμένες υπαίθριες και εσωτερική οδοποιία), 16.850 m2 ο υποσταθμός, 1.660 m2 τα κτίρια υποστήριξης (Διοικητήριο, αποθήκες, συνεργεία και φυλάκιο εισόδου), 240 m2 οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και 600 m2 οι εγκαταστάσεις του βανοστασίου εισόδου του αγωγού φυσικού αερίου.

Πελάτης: Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής

Περιοχή: ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής

Κατάσταση: Υπό Κατασκευή

Έτος: 2023