ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κύριο γνώρισμα της εταιρίας αποτελεί η προσήλωση στην ποιότητα. Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με τα παρακάτω συστήματα:

  • Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ΕΝ ISO 9001:2015
  • Ελέγχου Παραγωγής σύμφωνα με το EN 1090-1:2009+A1:2011
  • Διαχείρισης Ποιότητας Συγκολλήσεων EN ISO 3834-2:2005

Η εταιρεία διαθέτει δικό της πιστοποιημένο προσωπικό και εξοπλισμό για την εκτέλεση Μη Καταστροφικών Ελέγχων (NDT).

Όλοι οι ηλεκτροσυγκολλητές και οι μέθοδοι συγκόλλησης είναι πιστοποιημένοι από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς όπως:

  • TUV Rheinland
  • ΤUV HELLAS (Member of TUV NORD)
  • Moody Hellas S.A.

Επιπρόσθετα η εταιρεία διαθέτει πιστοποιημένους επιθεωρητές βαφών σύμφωνα με το BGAS – CSWIP για τον ποιοτικό έλεγχο της επιφανειακής προστασίας.