ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει και τοποθετεί μεταλλικά κτίρια για πληθώρα δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους όπως:

  • Βιομηχανικές ή βιοτεχνικές και εμπορικές χρήσεις,
  • Πολυώροφα κτίρια
  • Σύμμικτα Κτήρια
  • Γραφεία
  • Εκθεσιακούς χώρους
  • Υπόστεγα
  • Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων &
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις
μεταλλικά κτίρια

Η εταιρεία διαθέτει μελετητικό – σχεδιαστικό τμήμα με έμπειρο προσωπικό όπου με την χρήση εξελιγμένων συστημάτων λογισμικών εφαρμόζει σύγχρονα κατασκευαστικά πρότυπα.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, το τμήμα σχεδιασμού βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το τμήμα βιομηχανοποίησης με στόχο τη λεπτομερή και ακριβή υλοποίηση των σχεδίων.

Οι προμήθειες των πρώτων υλών γίνονται σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αξιόπιστες εταιρείες του χώρου.

Οι εργασίες βιομηχανοποίησης  πραγματοποιούνται σε υπερσύγχρονα CNC μηχανήματα κοπής, διάτρησης, μηχανουργικών κατεργασιών, συγκόλλησης και διαμόρφωσης. Στο στάδιο του μονταρίσματος εφαρμόζονται τεχνικές και διαδικασίες οι οποίες εξασφαλίζουν οι ανοχές να είναι πολύ μικρότερες των επιτρεπόμενων. Ο συντονισμός των συγκολλήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο μηχανικό συγκολλήσεων. Σε όλα τα στάδια της παραγωγής ελέγχονται από εξειδικευμένο λογισμικό οι φάσεις των διεργασιών και ο χρονοπρογραμματισμός.

Εφαρμόζονται λεπτομερείς και συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι σε κάθε φάση της κατασκευής διασφαλίζοντας τη δέσμευση για προϊόντα και υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας. Η ασφάλεια, η υγεία, το περιβάλλον και η ποιότητα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας.

Έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία ανέγερσης σε συνδυασμό με τους επιβλέποντες μηχανικούς και εργοδηγούς εφαρμόζουν ένα γραπτό σχέδιο διασφαλίζοντας την ορθή και έγκαιρη χρονικά ανέγερση.

Επιπρόσθετα παρέχουμε δυνατότητες προσαρμογής επιμέρους στοιχείων ενδεικτικά όπως: Τεγίδες & Μηκίδες, Πλαγιοεπικαλύψεις & Επικαλύψεις Οροφής, Διαφώτιστα Οροφής, Ειδικά τεμάχια, Οριζόντιες Υδρορροές, Αντιανέμιοι Σύνδεσμοι, Πόρτες & Παράθυρα, Εγκιβωτισμός Στέγης, Στέγαστρα, Πατάρια, Ψυκτικοί Θάλαμοι, Ψευδοροφές, Εσωτερικά Χωρίσματα κλπ.

Φόρτωσε περισσότερα... (13)