ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει και τοποθετεί μεταλλικά κτίρια για πληθώρα δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους όπως:

  • Βιομηχανικές ή βιοτεχνικές και εμπορικές χρήσεις,
  • Πολυώροφα κτίρια
  • Σύμμικτα Κτήρια
  • Γραφεία
  • Εκθεσιακούς χώρους
  • Υπόστεγα
  • Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων &
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις
μεταλλικά κτίρια

Η εταιρεία διαθέτει μελετητικό – σχεδιαστικό τμήμα με έμπειρο προσωπικό όπου με την χρήση εξελιγμένων συστημάτων λογισμικών εφαρμόζει σύγχρονα κατασκευαστικά πρότυπα.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, το τμήμα σχεδιασμού βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το τμήμα βιομηχανοποίησης με στόχο τη λεπτομερή και ακριβή υλοποίηση των σχεδίων.

Οι προμήθειες των πρώτων υλών γίνονται σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αξιόπιστες εταιρείες του χώρου.

Οι εργασίες βιομηχανοποίησης  πραγματοποιούνται σε υπερσύγχρονα CNC μηχανήματα κοπής, διάτρησης, μηχανουργικών κατεργασιών, συγκόλλησης και διαμόρφωσης. Στο στάδιο του μονταρίσματος εφαρμόζονται τεχνικές και διαδικασίες οι οποίες εξασφαλίζουν οι ανοχές να είναι πολύ μικρότερες των επιτρεπόμενων. Ο συντονισμός των συγκολλήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο μηχανικό συγκολλήσεων. Σε όλα τα στάδια της παραγωγής ελέγχονται από εξειδικευμένο λογισμικό οι φάσεις των διεργασιών και ο χρονοπρογραμματισμός.

Εφαρμόζονται λεπτομερείς και συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι σε κάθε φάση της κατασκευής διασφαλίζοντας τη δέσμευση για προϊόντα και υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας. Η ασφάλεια, η υγεία, το περιβάλλον και η ποιότητα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας.

Έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία ανέγερσης σε συνδυασμό με τους επιβλέποντες μηχανικούς και εργοδηγούς εφαρμόζουν ένα γραπτό σχέδιο διασφαλίζοντας την ορθή και έγκαιρη χρονικά ανέγερση.

Επιπρόσθετα παρέχουμε δυνατότητες προσαρμογής επιμέρους στοιχείων ενδεικτικά όπως: Τεγίδες & Μηκίδες, Πλαγιοεπικαλύψεις & Επικαλύψεις Οροφής, Διαφώτιστα Οροφής, Ειδικά τεμάχια, Οριζόντιες Υδρορροές, Αντιανέμιοι Σύνδεσμοι, Πόρτες & Παράθυρα, Εγκιβωτισμός Στέγης, Στέγαστρα, Πατάρια, Ψυκτικοί Θάλαμοι, Ψευδοροφές, Εσωτερικά Χωρίσματα κλπ.

All
Box Type
CHD-CHV-CHZ-PRD-PRV από 125 έως 100.000 kg
Eurobloc VT από 800 έως 80.000 kg
Eurobloc VT9-10-11-12 από 10.000 έως 250.000 kg
Eurochain VX-VR-Vario από 63 έως 10.000 kg
Eurolift BH από 500 έως 5.000 kg
Explosion Proof Hoist
Highway bridges
Inverters
Kρικοπάλαγκα Αλυσίδας & Κιθάρες
MonoRail
PLV από 250 έως 3.000 kg
SECTORS & PROJECTS
TLV από 800 έως 3.200 kg
Top Running
TVI – TEC – Tirlift 2 – MR από 1.000 έως 10.000kg
TVI-TEC-TIRLIFT 2-MR από 125 έως 10.000 kg
VHR-ZHV από 250 έως 50.000 kg
ΑΝΕΓΕΡΣΗ
Αντιεκρηκτικού Τύπου Βαρούλκο
Αντιεκρηκτικού Τύπου Βαρούλκο
από 1.000 έως 10.000kg
Αποθήκες
Ασύρματα Χειριστήρια
Βαρούλκα Ιμάντα
Βάσεις Ολίσθησης
Βάση ελέγχου αντοχής δοκιμίων
Βιομηχανικά
γερανογέφυρες κατασκευή
Γέφυρες Οδοποιίας
Γραφεία
Δέστρες
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δίκτυα Μεταφοράς & Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Διπλού Φορέα
Δοκοί ακαμψίας
Δοκοί Συγκράτησης
Δομές Αερόψυκτων Συμπυκνωτών
Δομές Ατμολεβήτων Ανάκτησης Θερμότητας
Δομικές Μεταλλικές Κατασκευές
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Εκθεσιακοί χώροι
Εξοπλισμός & Εξαρτήματα για Επικίνδυνα Περιβάλλοντα
Εξοπλισμός & Εξαρτήματα για Επικίνδυνα Περιβάλλοντα - ΕΧ
Εξώστες & Κλιμακοστάσια Αναγνωστηρίου & Βιβλιοθήκης.
Επικαθήμενη ΓΓ
Επικαθήμενη Γερανογέφυρα
Επικαθήμενη Γερανογέφυρα
Επικαθήμενη Γερανογέφυρα – Επικαθήμενη ΓΓ
Επιστύλιος Περιστρεφόμενος Γερανός 270°
Επιστύλιος Περιστρεφόμενος Γερανός 360°
Επίτοιχοι γερανοί
Επίτοιχος Περιστρεφόμενος Γερανός 180°
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Ζώνη Ανάσχεσης
Ηλεκτρικά Βίντσια TVI-TEC-TIRLIFT 2-MR από 125 έως 10.000 kg
Ηλεκτρικός Πίνακας Ελέγχου
Ικριώματα Σωληνώσεων
κατασκευή γερανογεφυρών
Κιβωτοειδούς Διατομής
Κιθάρες TLV από 250 έως 5.000kg
Κλιμακοστάσια Πυλώνων
Κρικοπάλαγκα PLV από 250 έως 3.000 kg
Κρικοπάλαγκα Αλυσίδας & Κιθάρες
Κρικοπάλαγκα Αλυσίδας PLV
Κτίρια Λεβήτων
Κτίρια Στροβίλων
Κτίρια Συντηρήσεων Γερανών
Κτίρια Συντηρήσεων Γερανών
Κυλιόμενος Μεταλλότυπος Λυρικής Σκηνής
Λιμενικοί Προσκρουστήρες
ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Μεταλλικά Κτίρια
Μεταλλικές Κατασκευές
Μεταλλικές Στέγες
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μονού Φορέα
Μονού Φορέα
Οριακοί Διακόπτες
Παλάγκα Αλυσίδας
Παλάγκα Αλυσίδας VHR
Παλάγκα Αλυσίδας VHR – Κρικοπάλαγκα Αλυσίδας PLV – Κιθάρες TLV από 250 έως 5.000kg
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Πεζογέφυρες
Περιστρεφόμενοι Γερανοί
Περιστρεφόμενοι Γερανοί
Πλαγιοφορείς
ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Πολυώροφα
Πολυώροφα κτίρια
Πύλη Εισόδου
Πύλη Εισόδου
Πυλώνας
Πύργος Ελέγχου Λιμανιού
Πύργος Ελέγχου Λιμανιού
Πύργος Στήριξης Μηχανισμών Κεντρικής Σκηνής
Ροηφόρος Γραμμή
Σταθμοί Εκφόρτωσης
Σύστημα Ανάρτησης Στέγης
Σωληνόδρομοι
Τοξωτές Γέφυρες
Υπόστεγα
Φράγμα Πυλώνα ξηράς Δεξαμενής
Φόρτωσε περισσότερα... (13)