ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο καθαρισμός των επιλεγμένων αντικειμένων πραγματοποιείται σε ειδικό κλειστό τούνελ ατσαλοβολής δίνοντας την δυνατότητα εφαρμογής σε ειδικά διαμορφωμένα κλειστό χώρο για την εφαρμογή της επιφανειακής προστασίας οποιουδήποτε συστήματος όπως

  • Διαλύτου για περιβάλλον ως και C5M-H
  • Υδατοδιαλυτά για περιβάλλον ως και C5M-H
  • Duplex (Γαλβανισμένο εν θερμώ και κατόπιν βαφή)
  • Πυράντοχο
  • Επιφανειών τριβής (Επίτευξη υψηλού συντελεστή τριβής μ)
  • Διακοσμητικά με υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την εμφάνιση – υφή

Για την επίτευξη των ανωτέρω η εταιρεία συνεργάζεται με ένα μεγάλο εύρος διεθνώς καταξιωμένων προμηθευτών.