ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ipiresies diaxeirisi ergou 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η εταιρεία διαθέτει πολυετή τεχνογνωσία σε απαιτητικά έργα με αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές προσφέροντας την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να ολοκληρωθεί με ακρίβεια και ταχύτητα οποιαδήποτε μεταλλική κατασκευή της ανατεθεί. Κάθε έργο που μας ανατίθεται ορίζεται και διαχειρίζεται από Ρroject Manager ο οποίος είναι αρμόδιος για την επικοινωνία, την πρόοδο βάσει χρονοδιαγράμματος και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση.