ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ

WELDED BEAMS AND COLUMNS

ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ

Στην νέα πλήρως Αυτοματοποιημένη Γραμμή Παραγωγής δύναται να κατασκευαστούν συγκολλητά μεταλλικά δοκάρια συμμετρικής ή ασύμμετρης γεωμετρίας (με πρόκαμψη, μεταβλητή, κ.α) ως ενιαία τμήματα, όπου κατασκευάζεται ανεξάρτητα το άνω – κάτω πέλμα και ο κορμός ως ενιαία τμήματα στο επιθυμητό μήκος.

CMM_WELDING

Οι συγκολλήσεις πραγματοποιούνται με την μέθοδο του βυθιζόμενου τόξου SAW (SubMerged Arc Welding) και την ταυτόχρονη λειτουργία μιας πηγής συνεχούς ρεύματος DC και μιας πηγής εναλλασσομένου ρεύματος AC, γνωστή και ως Tandem Arc σύμφωνα με το ISO 4063. Όλες οι μηχανές Συγκόλλησης βυθιζόμενου τόξου διαθέτουν τεχνολογία διαμόρφωσης του παλμού ώστε σε κάθε συγκόλληση ανεξάρτητα να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της Διείσδυσης, του Πλάτους Ραφής καθώς επίσης του Ρυθμού Εναπόθεσης.

WELDED BEAMS AND COLUMNS
Πίνακας Α Διαστάσεις Στοιχείων
Μέγιστο Ύψος Δοκού: 3.500mm
Μέγιστο Πλάτος Δοκού: 1.500mm
Μέγιστο Μήκος Δοκού: 4000mm
Μέγιστο Πάχος Πέλματος: 100mm
Μέγιστο Πάχος Κορμού: 50mm

Οι συγκολλητοί δοκοί μορφής διπλού Τ & Μεταβλητής διατομής πληρούν στο ακέραιο όλες τις ποιοτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στους σύγχρονους κανονισμούς σύμφωνα με το ΕΝ 1090-2.