ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες όπως: Διύλιση, Εφοδιασμός και Εμπορία Πετρελαιοειδών,Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών, Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών, Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων, Παραγωγή Ενέργειας και Φυσικό Αέριο & Τεχνικές Μελέτες. Επικαθήμενη Γερανογέφυρα Μονού Φορέα με αντιεκρηκτικού τύπου βαρούλκο 5tn X 12m Πελάτης: Ελληνικά

Read More...