Συμμετοχή σε Partenariat του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου – ΟΠΕ Α.Ε., σε στενή συνεργασία με αρμόδιους φορείς, κλαδικούς Συνδέσμους και Επιμελητήρια.

Κατά τη διάρκεια πραγματοποιήθηκαν προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις με επιχειρηματίες και εταιρίες οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Παράλληλα, στο πλαίσιο του διεξήχθη θεματικό συνέδριο καθώς και παράλληλες εκδηλώσεις.