ΠΕΤΤΑΣ BIODIESEL

Κατασκευή βιομηχανικών κτιριακών εγκαταστάσεων σε εταιρεία βιοκαυσίμων.

Πελάτης: Πέττας
Περιοχή: ΒΙ.ΠΕ / Πάτρα
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Έτος: 2006

PHOTO GALLERY