ΑΝΕΓΕΡΣΗ

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις τοποθετώντας και τις επικαλύψεις. Οι ομάδες ανεγέρσεων εφαρμόζουν ένα γραπτό σχέδιο ασφαλείας και ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα χρήσης κοχλιών σύνδεσης. Οι χειριστές των γερανών είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ή διαθέτουν ισοδύναμη εκπαίδευση και εμπειρία.