Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Γέφυρα Τ8 Εγνατίας Οδού
Τοξωτή Γέφυρα Τσακώνας
Κέντρο Αποθήκευσης & Γραφεία Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας
Ναυτική Βιομηχανική Περιοχή Πλατυγιαλίου
Γέφυρα Ρίο - Αντίρριο
Βιοκλιματικό Κτίριο Γραφείων & Αποθηκών