Εκπαιδευτική Επίσκεψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών Παν. Πατρών 

Την Παρασκευή 19/04/2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο εργοστάσιο της εταιρείας στην ΒΙΠΕ Πατρών από ομάδα περίπου 12 μεταπτυχιακών φοιτητών, του μεταπτυχιακού προγράμματος Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών – Πανεπιστημίου Πατρών.

Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια του Μαθήματος Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα για Ανθεκτικότητα και Επανατακτικότητα έναντι Ακραίων Δράσεων, το οποίο διδάσκεται από τον καθηγητή Θεόδωρο Καραβασίλη ο οποίος και συνόδευσε τους φοιτητές.

Στα πλαίσια της επίσκεψης οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον παραγωγικό χώρο της εταιρείας καθώς και να συνομιλήσουν με στελέχη της εταιρείας σχετικά με αντικείμενα όπως ΒΙΜ, Παραγωγικές Διαδικασίες, Τεχνολογία Συγκολλήσεων, Επιφανειακή Προστασία Μεταλλικών Κατασκευών, Ποιοτικός Έλεγχος.

Η Κ. Λιαρομάτης Α.Ε. ενθαρρύνει τέτοιες εκπαιδευτικές επισκέψεις, που προσφέρουν την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με την βιομηχανία και να ενημερωθούν στην πράξη για τον τρόπο παραγωγής και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην Παραγωγή μεταλλικών κατασκευών, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο ενασχόληση τους στο μέλλον, ενώ, ταυτόχρονα, δημιουργούνται και παγιώνονται πεδία συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημίου και της εταιρείας με κοινό όφελος.