Ανταλλάχθηκαν απόψεις για την δυναμική των έργων που πραγματοποιούνται στον Ελληνικό χώρο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και την εξωστρέφεια που αποτελεί μονόδρομο και συνάμα παράγοντα ανάπτυξης.