ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει και τοποθετεί μεταλλικά κτίρια για πληθώρα δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους όπως:

  • Βιομηχανικές ή βιοτεχνικές και εμπορικές χρήσεις,
  • Πολυώροφα κτίρια
  • Σύμμικτα Κτήρια
  • Γραφεία
  • Εκθεσιακούς χώρους
  • Υπόστεγα
  • Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ LOADING... ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

ΤΥΠΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

Οι βασικοί τύποι κτιρίων από χαλύβδινα πλαίσια που συναντώνται πιο συχνά είναι:

α) Ελεύθερου Μονού Ανοίγματος

β) Πολλαπλών Διαφορετικών Ανοιγμάτων

γ) Πολλαπλών Ανοιγμάτων με ενδιάμεσα υποστυλώματα

δ) με η δίχως Οριζόντια Τμηματοποίηση / Πατάρια

ε) Πολυώροφα Κτίρια.

Πέρα από τις πρότυπες διατομές μορφοχάλυβα υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης μεταβλητών ή κυψελοειδών διατομών.                          

 

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάτος κτιρίου: ορίζεται ως η απόσταση από την εξωτερική πλευρά επικάλυψης της μίας πλευράς του κτιρίου ως την εξωτερική πλευρά επικάλυψης της αντικρινής πλευράς ή το άνοιγμα του δομικού πλαισίου του κτιρίου.

Μήκος κτιρίου: ορίζεται ως η απόσταση από την εξωτερική πλευρά επικάλυψης κολώνας μέχρι την εξωτερική πλευρά επικάλυψης της αντικρινής κολώνας. Το μήκος του κτιρίου διαιρείται από τις αποστάσεις των πλαισίων.

Απόσταση εσωτερικών πλαισίων: είναι η απόσταση από τον άξονα μίας εσωτερικής κολώνας μέχρι τον άξονα της επόμενης εσωτερικής κολώνας.

Ύψος στύλου: ορίζεται ως η απόσταση από τη βάση (πλάκα αγκύρωσης) της κύριας κολώνας ως το υψηλότερο εξωτερικό σημείο της. Σε περιπτώσεις που η κολώνα έχει αγκυρωθεί σε διαφορετικό επίπεδο τότεη μέτρηση ξεκινά από την εξόφληση του δαπέδου.

Κλίση στέγης: ορίζεται ως η γωνία που σχηματίζει το ζύγωμα της στέγης με τον οριζόντιο άξονα. Για επικαλύψεις με πάνελ η πιο συνηθισμένη κλίση στέγης είναι 6˚ ή 10%.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Επικαλύψεις Οροφής & Πλαγιοεπικάλυψης: περιλαμβάνονται Panels με σάντουιτς λαμαρίνας και θερμομονωτικού υλικού (Πολυουρεθάνη-Πετροβάμβακας κτλ) ή λαμαρίνας.

Ανοίγματα: συνηθέστεροι τύποι πορτών είναι βιομηχανικού τύπου, σπαστές ή ρολλά, ανθρωποθυρίδων,φυσούνων φορτοεκφόρτωσης, συρόμενων κτλ. Παράθυρα ανοιγόμενα ή επάλληλα με μονό ή διπλό τζάμι.

Εγκιβωτισμός στέγης: πραγματοποιείται για την απόκρυψη της κλίσης της στέγης.

Ειδικά τεμάχια: προσδίδουν φινίρισμα και στεγανοποίηση στις ακμές του κτιρίου. Συναντώνται σε ενιαία τεμάχια γαλβανισμένα ή έγχρωμα μέγιστου μήκους 10m.

Οριζόντιες Υδροροές: κατασκευάζονται σε ενιαία τεμάχια γαλβανισμένα, αλουμινίου, inox ή έγχρωμα μέγιστου μήκους 10m.

Διαφώτιστα Οροφής: προσφέρουν διάχυτο φυσικό φωτισμό αποτελούμενα από πολυκαρβονικά φύλλα σε ποσοστό επί της συνολικής επιφάνειας στέγης.

Τεγίδες & Μηκίδες: συναντώνται από μορφοχάλυβα ή λεπτότοιχες γαλβανισμένες διατομές.

Αντιανέμια: κοιλοδοκοί ή διατομές τύπου L σπανιότερα, προσφέροντας σταθερότητα έναντι δυνάμεων ανέμων και σεισμού.

Στέγαστρα: μορφοχάλυβας με επικάλυψη είτε από πάνελ, λαμαρίνα, πολυκαρβονικών φύλλων ή γυαλιού.

Οριζόντια Τμηματοποίηση - Πατάρια: κύριος σκοπός είναι η καθ’ ύψος εκμετάλλευση του χώρου. Αποτελείται από δοκούς μορφοχάλυβα και λαμαρίνα τραπεζοειδούς μορφής για την υποδοχή σκυροδέματος.

 

Μεταλλικό κτίριο