ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ

Η Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε. κάνοντας χρήση των πιο προσφάτων τεχνολογιών και της αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής σύνθετων δοκών που έχει εγκαταστήσει, σχεδιάζει, κατασκευάζει και τοποθετεί μεταλλικές γέφυρες όπως:

  • Γέφυρες Οδοποιίας
  • Σιδηροδρομικές Γέφυρες
  • Τοξωτές Γέφυρες
  • Καλωδιωτές Γέφυρες
  • Κιβωτοειδούς Διατομής
  • Πεζογέφυρες

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ LOADING... ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ