ΙΟΡΔΑΝΙΑ - SAMRA POWER STATION AMMAN

Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου Με Φυσικό Αέριο, Ιορδανία – Samra Power Station Phase III

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ