ΣΥΡΙΑ - DEIR ALI CCPP

Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου Με Φυσικό Αέριο, Συρία – Deir Ali Phase II

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ