ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ

Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις στον τομέα των γερανογεφυρών σχεδιάζοντας, κατασκευάζοντας και τοποθετώντας:

  • Γερανογέφυρα Μονού φορέα
  • Διπλού φορέα
  • Αντιεκρηκτικού Τύπου
  • Πυλώνα
  • Ημιπυλώνα
  • Περιστροφικών γερανών με στήριξη σε τοίχο ή Υποστύλωμα
  • Κρεμαστού τύπου
  • Ευέλικτο σύστημα ελαφρών γερανογεφυρών με ειδικό profile χαμηλής αντίστασης κύλισης.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ LOADING... ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

ΤΥΠΟΙ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

Επικαθήμενη γερανογέφυρα: Η γερανογέφυρα κινείται στο επάνω μέρος των σιδηροτροχιών κύλισης που εδράζονται στις γερανοδοκούς οι οποίες υποστηρίζονται από τις βασικές κολώνες του κτιρίου είτε από ξεχωριστές σχεδιασμένες για αυτό τον σκοπό.

Αναρτώμενη γερανογέφυρα: Η γερανογέφυρα μετακινείται στο κάτω μέρος του πέλματος γερανοδοκού το οποίο συνήθως στηρίζεται από την οροφή.

Υποκατηγορίες των ανωτέρω είναι οι εξής:

Γερανογέφυρα Μονού Φορέα: Η γερανογέφυρα αποτελείται από δύο πλαγιοφορείς, μονό φορέα γερανογέφυρας και το φορείο του βαρούλκου.

Γερανογέφυρα Διπλού Φορέα: Η γερανογέφυρα αποτελείται από δύο πλαγιοφορείς από δύο φορείς γερανογέφυρας και το φορείο του βαρούλκου. Το φορείο μετακινείται στην πάνω πλευρά των φορέων της γερανογέφυρας. Από την μεταβολή αυτών των τύπων γερανογεφυρών προκύπτουν οι Πυλώνες ή Ημιπυλώνες. Έχουν κοινά στοιχεία με τις γερανογέφυρες με την μόνη διαφορά ότι απολήγει ο φορέας σε πόδια.

Περιστρεφόμενος Γερανός: Αποτελείται από προεξέχουσα δοκό προσαρμοσμένη σε κολώνα. Στην δοκό αυτή μετακινείται το φορείο του βαρούλκου με δυνατότητα περιστροφής έως και 360˚.

 

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Άνοιγμα γερανογέφυρας: ορίζεται ως η οριζόντια αξονική απόσταση μεταξύ των τροχιών κύλισης στις οποίες κινείται η γερανογέφυρα.

Διαδρομή γερανογέφυρας: είναι η διανυόμενη απόσταση στις τροχιές κύλισης.

Ανυψωτική ικανότητα: ορίζεται ως το μέγιστο φορτίο που θα κληθεί να ανυψώσει η γερανογέφυρα.

Ύψος ανυψώσεως αγκίστρου: είναι η απαιτούμενη απόσταση από το δάπεδο έως το άνω μέρος του άγκιστρου.

Μέγιστο βέλος κάμψης: ορίζεται ως το μέγιστο επιτρεπόμενο βέλος κάμψης του κυρίως φορέα συσχετιζόμενο με το άνοιγμα του υπό πλήρη φορτίο.

Ταχύτητες γερανογέφυρας φορείου και βαρούλκου: Ο βαθμός στον οποίο η γερανογέφυρα ή το φορείο μετακινούνται ή το βαρούλκο ανυψώνει συνήθως σε μονάδα μέτρησης m/min.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

Πλαγιοφορείς: Τοποθετημένοι εκατέρωθεν σε κάθε πλευρά ανοίγματος περιέχουν τους τροχούς οι οποίοι κυλίονται πάνω στις σιδηροτροχιές κύλισης και μετακινούν την γερανογέφυρα κατά μήκος.

Φορέας Γερανογέφυρας: Η οριζόντια δοκός η οποία περιλαμβάνει τους πλαγιοφορείς και το φορείο του βαρούλκου.

Βαρουλκοφορείο: Η μονάδα αποτελείται από το φορείο και το βαρούλκο. Σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη συνύπαρξη δύο βαρούλκων σε μία γερανογέφυρα τότε μπορεί να τοποθετηθούν στο ίδιο ή σε διαφορετικά φορεία.

Φορείο: Το φορείο μεταφέρει το βαρούλκο κατά μήκος της γερανογέφυρας καλύπτοντας το πλάτος του χώρου.

Βαρούλκο: Το βαρούλκο συγκρατείται πάνω στο φορείο και εκτελεί τις εργασίες ανύψωσης περιλαμβάνοντας άγκιστρο ή εξαρτήματα ανύψωσης. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι βαρούλκων: συρματόσχοινου, αλυσίδας και ιμάντα εκπληρώνοντας ο καθένας με την σειρά του διαφορετικές απαιτήσεις.

στοιχεία γερανογέφυρας