Μεταλλικές Κατασκευές για τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – Μονάδας V μικτής ισχύος 660 MWel

Μεταλλικές Κατασκευές για την νέα Μονάδα μικτής ηλεκτρικής ισχύος 660 MWel με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και δυνατότητα παραγωγής και παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση η οποία θα εγκατασταθεί στη Βόρειο-Δυτική Ελλάδα, εντός του παλαιού, εξαντλημένου ορυχείου “Koμάνου”, σε απόσταση περίπου 4χλμ από τον υφιστάμενο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και 8 χλμ από την πόλη της Πτολεμαΐδας. 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ