Μεταλλικές Κατασκευές για τον Σταθμό Ηλεκτροπαραγωγής καθαρής ισχύος 115,439MW   

Μεταλλικές Κατασκευές για τον Σταθμό Ηλεκτροπαραγωγής καθαρής ισχύος 115,439MW με κύριο καύσιμο βαρύ πετρέλαιο χαμηλού θείου και δευτερεύον καύσιμο πετρέλαιο ντίζελ στην τοποθεσία Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στενή του Δήμου Νότιας Ρόδου.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ