ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΡΑΚΑ – ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Σύμμεικτη Γέφυρα συνολικού μήκους 80m – Περιφερειακή Οδός Αργοστόλι – Φισκάρδο Τμήμα Χάρακας 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ