ΓΕΦΥΡΑ Τ4 - ΤΣΑΚΩΝΑ

Σύμμεικτη Τοξωτή Γέφυρα Τ4 συνολικού μήκους 390m – Οδικός Άξονας Τρίπολης -  Καλαμάτας Τμήμα Τσακώνας

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ