Επίσκεψη Ολλανδών Φοιτητών

Εικοσιπέντε φοιτητές ηλικίας 18-23 ετών από διάφορα Τμήματα Τεχνικών Σχολών από το Ολλανδικό ROC de Leijgraaf επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις μας την Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019.

Συνοδεύονταν από τρεις καθηγητές τους εκ των οποίων μία ελληνικής καταγωγής η Κα Γεωργία Βασιλάρα.

Την ξενάγηση ανέλαβε ο Γιώργος Παπαροϊδάμης – Υπεύθυνος του Τμήματος Ποιότητας πραγματοποιώντας δίωρη αναλυτική παρουσίαση για τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τις παραγωγικές διαδικασίες καθώς επίσης για τα σημαντικότερα διεθνή έργα.