Ψηφιακή εξέλιξη της LIAROMATIS A.E.

Επιλέξαμε τη λύση  Business One της SAP με στόχο την ψηφιακή μας εξέλιξη. Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η πιστοποιημένη εταιρεία DD SYNERGY, διαθέτοντας την κατάλληλη εξειδίκευση για την ενοποίηση λειτουργιών στην διαχείριση έργων & συμβάσεων, διασύνδεση με το λογισμικό παραγωγής, αυτοματοποίηση στην διαχείριση των πιστοποιητικών Α’ Υλών, CRM, αυτόματη εισαγωγή μισθοδοσίας, κοστολόγηση σε επίπεδο σταδίου έργου, διαχείριση μηχανημάτων & εργαλείων, οικονομική διαχείριση, SEPA & εφαρμογή cash flow.

Η λύση της SAP Business One αποτελεί έναν ενιαίο τρόπο διαχείρισης ολόκληρης της επιχείρησης – από τις πωλήσεις και τις πελατειακές σχέσεις μέχρι τα οικονομικά και τις επιχειρηματικές λειτουργίες. Πρόκειται για μια ενοποιημένη λύση επιχειρησιακού λογισμικού (ERP), που καλύπτει τις άμεσες, αλλά και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ενώ επιπλέον παρέχει πραγματική και ενοποιημένη εικόνα των λειτουργιών, όσον αφορά τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων (CRM), την παραγωγή και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία.